In de jury van de Groene Giraf zaten:

  • Marjan Minnesma, Urgenda
  • Anna Schoemaker KlimaatVerbond (nu Greenpeace)
  • Marc Veekamp, Veldwerk Nederland (nu IVN)
  • Christy Duijvelaar, TreeVelop
  • Ilse Vlaming, bureau plan d.

en vanuit de kinderopvang waren vertegenwoordigd:

  • John Ringens, Waarborgfonds Kinderopvang
  • Gjalt Jellesma, BOinK
  • Martijn Arts, Ruimte OK
  • directeuren kinderopvang: Marianne van Gend, Matthijs de Gruijter, Ilonka Pulles, Theresia Tel.