De website, de online duurzaamheid checklist en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Ilse Vlaming en/of Jan Meijering. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deGroeneGiraf.nl en/of checklist.degroenegiraf.nl getoonde informatie wordt door Ilse Vlaming en/of Jan Meijering met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Ilse Vlaming en/of Jan Meijering behouden zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Ilse Vlaming en/of Jan Meijering alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn Ilse Vlaming en/of Jan Meijering niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van deGroeneGiraf.nl en/of checklist.degroenegiraf.nl via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deGroeneGiraf.nl en/of checklist.degroenegiraf.nl leiden naar websites buiten het domein van deGroeneGiraf.nl en/of checklist.degroenegiraf.nl welke geen eigendom zijn van Ilse Vlaming en/of Jan Meijering, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van deGroeneGiraf.nl of checklist.degroenegiraf.nl. Hoewel Ilse Vlaming en/of Jan Meijering uiterst selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Ilse Vlaming en/of Jan Meijering worden onderhouden wordt afgewezen.

Aan de tips op deGroeneGiraf.nl en/of checklist.degroenegiraf.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Ilse Vlaming en/of Jan Meijering sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de deGroeneGiraf.nl en/of checklist.degroenegiraf.nl en/of door Ilse Vlaming en/of Jan Meijering ontwikkelde content of producten.

© 2009-2022, Ilse Vlaming en/of Jan Meijering. Alle logo’s, trademarks, teksten en afbeeldingen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Wanneer je gedeelten van artikelen wilt overnemen van deGroeneGiraf.nl en/of checklist.degroenegiraf.nl word je verzocht deze teksten af te sluiten met een correcte, duidelijk zichtbare bronvermelding. Deze bronvermelding dient te voldoen aan de volgende eisen:

  • De bronvermelding bevat de naam ‘de Groene Giraf’ (kleine letter -d, grote letters -G).
  • Het woord ‘de Groene Giraf’ is een klikbare hyperlink welke verwijst naar het oorspronkelijke artikel op degroenegiraf.nl.
  • De link of de website bevat geen elementen die het volgen van de link belemmeren voor zowel bezoekers als zoekmachines.

Deze richtlijnen zijn van toepassing op incidentele plaatsing van content op websites van derden. Indien je meer dan één tekst per maand van wilt plaatsen vragen we je contact op te nemen.