Conferentie: leren voor morgen

Wat vertellen we de kinderen? En vooral: hoe? Hoe geef je les over duurzaamheid op zo’n manier dat leerlingen niet alleen problemen zien, maar tegelijkertijd een hoopvol perspectief ontwikkelen?

Een perspectief dat laat zien dat hun keuzes en acties er toe doen.

Om leerlingen hoopvol naar de toekomst te laten kijken, is wellicht een andere aanpak nodig. Hoe dan wel? Deze vraag staat centraal tijdens de conferentie duurzaamheidsdidactiek op 12 april aan de Hogeschool van Utrecht.

Bekijk het programma op duurzaamheidsdidactiek.nl

#LerenvoorMorgen

Foto + tekst @IlseVlaming