De Groene Giraf heb ik in 2009 bedacht toen ik op de communicatieafdeling van een middelgrote kinderopvangorganisatie werkte aan het jaarverslag. Ik zag toen op organisatie- en landelijk niveau dat er geen visie was op duurzaam (toekomstgericht) ondernemen. Ik vond dat, in het licht van de uitdagingen destijds, raar.

Gecombineerd met wat me eerder als jonge ouder/journalist was opgevallen (namelijk dat de kwaliteit van de aangeboden kinderopvang nogal uiteen lag), besloot ik dat het tijd was voor een mooie prijs die koplopers op het gebied van duurzaam ondernemen in het zonnetje zette om zo anderen te inspireren.

Voor de Groene Giraf ontwikkelden we een online duurzaamheid checklist, die voor iedereen gratis te downloaden was. Geld mocht geen beperking vormen. Daardoor deden er van 2010 tot 2015 jaarlijks tientallen kdv’s, bso’s en grote(re) kinderopvangorganisaties mee met de Groene Giraf. Een jury (bestaande uit vertegenwoordigers uit de branche, maatschappelijke organisaties, Treevelop en bureau plan d.nu) bepaalde de genomineerden en na jurybezoek de winnaars. Deze zogenoemde koplopers ontvingen (in 2013 tijdens het landelijke congres kinderopvang) een kunstwerk van de Groene Giraf. In 2015 zijn we met het uitreiken van prijzen gestopt omdat het helaas onmogelijk bleek om de financiering van de Groene Giraf over meerdere partijen te verdelen.

Lees de juryrapporten voor meer informatie over de koplopers van 2011, 12 en 13.

Ilse Vlaming, oprichter en hoofdverzorger van de Groene Giraf