SDG’s, ofwel the Sustainable Development Goals, zijn door de Verenigde Naties opgestelde toekomstdoelen waarmee wordt gestreefd naar:

 • een einde aan armoede, kansenongelijkheid, onrecht en vijandigheid;
 • en de bescherming van bevolkingsgroepen die het meest last hebben van de gevolgen van klimaatverandering.

Dit zijn ze alle 17:

 1. Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede.
 2. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw.
 3. Gezondheidszorg voor iedereen.
 4. Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen.
 5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes.
 6. Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen.
 7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen.
 8. Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen.
 9. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie.
 10. Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen.
 11. Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam.
 12. Duurzame consumptie en productie.
 13. Aanpak klimaatverandering.
 14. Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën.
 15. Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit.
 16. Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen.
 17. Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken.

De ECO CHECK tool bestaat uit een standaard set vragen. De thema’s en vragen kun je aanpassen in het CMS. Ontdek hoe, vraag de ECO CHECK tool aan. De demoversie is gratis.