De op deGroeneGiraf.nl en/of checklist.degroenegiraf.nl getoonde informatie wordt door bureau plan d.nu met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. bureau-plan-d.nu behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden.

Bepaalde (hyper)links op deze website of onze online producten kunnen leiden naar websites buiten het domein van onze producten welke geen eigendom zijn van bureau plan d.nu, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van deGroeneGiraf.nl of checklist.degroenegiraf.nl. Hoewel bureau plan d.nu uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door bureau plan d.nu wordt onderhouden wordt afgewezen.

Aan de tips op deGroeneGiraf.nl en/of checklist.degroenegiraf.nl kunnen geen rechten worden ontleend. bureau plan d.nu sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de deGroeneGiraf.nl en/of checklist.degroenegiraf.nl en/of door bureau plan d.nu ontwikkelde content of producten.

Bureau plan d.nu is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van deGroeneGiraf.nl en/of checklist.degroenegiraf.nl via Internet verzonden worden.

Copyright

© 2009-2022 bureau plan d.nu

De Groene Giraf, deze website, de ECO CHECK tool en alle onderdelen daarvan (met uitzondering van bepaalde (hyper)links) zijn eigendom van bureau plan d.nu. Het is niet toegestaan om ons werk te kopiëren, op te slaan of openbaar te maken (delen) zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jan Meijering en/of Ilse Vlaming van bureau plan d.nu.

Alle logo’s, trademarks, teksten en afbeeldingen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Wanneer je gedeelten van artikelen wilt overnemen van deGroeneGiraf.nl en/of checklist.degroenegiraf.nl word je verzocht deze teksten af te sluiten met een correcte, duidelijk zichtbare bronvermelding. Deze bronvermelding dient te voldoen aan de volgende eisen:

  • De bronvermelding bevat de naam ‘de Groene Giraf’ (kleine letter -d, grote letters -G).
  • Het woord ‘de Groene Giraf’ is een klikbare hyperlink welke verwijst naar het oorspronkelijke artikel op degroenegiraf.nl.
  • De link of de website bevat geen elementen die het volgen van de link belemmeren voor zowel bezoekers als zoekmachines.

Deze richtlijnen zijn van toepassing op incidentele plaatsing van content op websites van derden. Indien je meer dan één tekst per maand van wilt plaatsen vragen we je contact op te nemen.