Focus op wat belangrijk is

“Door de checklist kan ik me beter focussen op wat belangrijk is. Aan de hand van deze vragenlijst maak ik beleid.”