Veelgestelde vragen:

 • Wat is de Groene Giraf?
  Sinds 2009 is de Groene Giraf aanjager van meer toekomstgericht ondernemen.
 • Waar staat de Groene Giraf voor?
  Voor een gezonde leefomgeving en sportieve leefstijl voor alle kinderen. Voor ecoïsme boven egoïsme.
 • Okay koel, hoe bereiken we dat?
  Door anders te gaan denken en doen: meer vanuit gezamenlijk belang en lange(e) termijn en meer in contact met onze natuur. Klinkt makkelijk, de praktijk blijkt natuurlijk weerbarstiger. Daarom is het zo belangrijk om te blijven zaaien, samen te blijven werken, niet te verzuren en goede voorbeelden te blijven delen. De ECO CHECK tool helpt teams hierbij.
 • De Groene Giraf was toch een prijs?
  Klopt. Tot 2014 was de Groene Giraf een landelijke stimuleringsprijs voor meer Duurzaamheid in de kinderopvang. Met de online Duurzaamheid checklist zetten destijds honderden locaties en organisatie stappen naar toekomstgericht omgaan met wat er is op duurzaamheidsthema’s als o.a. Energie, Water, Inkoop, Afval, Communicatie, Activiteiten en Organisatie. Koplopers in de branche ontvingen in 2011, 12 en 13 een Groene Giraf. In 2022 hebben we besloten de online duurzaamheid checklist door te ontwikkelen tot een ECO CHECK tool.
 • Een ECO CHECK tool, hoe werkt dat?
  Aan de hand van vragen onderzoeken teams hun eigen leefomgeving en leefstijl en hun motivatie om meer toekomstgericht te handelen. De webapplicatie (tool) verzamelt de antwoorden, bewaart data en geeft deze terug in overzichtelijke grafieken. Zo kunnen teams makkelijker samen doelen stellen, keuzes maken en koers houden.
 • Data, doelen, het klinkt allemaal nogal klinisch…
  Klopt, de tool werkt ondersteunend: de mensen op de werkvloer maken het verschil.
 • Gaat de Groene Giraf weer prijzen uitreiken?
  Kan, misschien, wie weet.
 • Wie is de doelgroep van de Groene Giraf?
  Professionals die voor en/of met de toekomst werken. En kinderen zelf.
 • Waarbij wordt de ECO CHECK tool gebruikt?
  Tijdens studiedagen, omgevingschecks en als instrument om gezamenlijke gedragen doelen te halen.
 • Kan ik een demo krijgen van de ECO CHECK tool?
  Tuurlijk, we laten graag zien wat jij op de werkvloer of als manager / eindbeslisser aan de ECO CHECK tool hebt. Dat kan al in vijf minuten maar liever nemen we de tijd. Vraag een online demo aan of de gratis demoversie.
 • Wat kost die tool?
  Afhankelijk van het doel, de doelgroep en de organisatie bepalen we een prijs. We werken nog aan het automatiseren van onze online service. In 2023 krijgt dit meer vorm.
 • Gaat dit nog over duurzaamheid?
  Yep. Al heeft de Groene Giraf het liever over toekomstgericht ondernemen en anders omgaan met wat er allemaal is: minder haastig, meer zelf maken, meer vanuit teambelang en lange(re) termijn en in samenwerking met de natuur.
 • Ik vind deze website een beetje kaal…
  Wij ook, we’re working on it. Afgelopen jaar lag de focus op de lancering van de ECO CHECK tool; in 2023 pakken we de website aan.
 • Wie is we eigenlijk?
  Jan Meijering en Ilse Vlaming van bureau plan d.nu.
 • Wat is jullie verdienmodel?
  De Groene Giraf is eigen baas en werkt gewoon voor de kost. Ze ontvangt geen subsidie of uitkering maar wordt gesponsord door bureau plan d.nu. Mocht iets met behulp van andere partijen tot stand komen dan vermelden we dat.
 • Wij willen met de Groene Giraf samenwerken, kan dat?
  Zeker, leuk. We werken graag samen. Neem contact op met Ilse via info@degroenegiraf.nl.
 • Hoe is de Groene Giraf ontstaan?
  In 2006 zochten we zelf naar een kinderopvang die gezond, natuurlijk en sportief was voor kinderen en de medewerkers. Die combi bleek in Amsterdam destijds nogal lastig te vinden. En de opvang die dit allemaal wel aanbood, had een enorme wachtlijst. Een paar jaar later (en meer praktijkervaring rijker o.a. op kantoor bij een middelgrote kinderopvangorganisatie) ontstond de Groene Giraf. Ze werd razendsnel groot dankzij de samenwerking met maatschappelijke ondernemers en partners in de kinderopvang.
 • Het was een tijdje stil rondom de Groene Giraf, wat deed ze tussen 2015 en 2022?
  Gewoon gewerkt en ondertussen haar eigen stal ge- en verbouwd (van 90m2 naar 150m2, van energielabel F naar A+), de tuin van grijs naar groen getransformeerd en voor eigen en andermens kinderen gezorgd (24/7 pleegzorg en crisisopvang via Spirit).
 • Waarom een giraf?
  Giraffen spreken vanwege hun omvang, de enorm lange nek, zachtmoedige bruine ogen en grote hart tot de verbeelding. Daarbij is hun leefstijl inspirerend: giraffen leven van de natuur, passen zich aan aan veranderende omstandigheden en ze zorgen voor elkaars kinderen. En groen? Dat staat natuurlijk voor de Aarde, de natuur, de basis van alles.