Copyright
Informatie van de website van de Groene Giraf overnemen en verder verspreiden is mogelijk, maar daarvoor gelden wel een aantal spelregels. De Groene Giraf staat voor betrouwbare informatie over duurzame kinderopvang. De informatie is tot stand gekomen door veel partners te raadplegen en door toetsing door externe deskundigen. De Groene Giraf juicht het toe als een andere organisatie haar informatie overneemt, maar hanteert daarbij wel een paar spelregels.
• Zakelijke of commerciële doeleinden
Voor zakelijke of commerciële doeleinden is het niet toegestaan informatie van de Groene Giraf over te nemen, zonder schriftelijke toestemming van bureau plan D. vooraf. info@plan-d.nu.
• Journalistieke doeleinden
Leden van de pers mogen informatie overnemen, mits de spelregels worden gerespecteerd:
o Bij overname van korte tekst (tot 250 woorden) bronvermelding: ‘Bron:www.degroenegiraf.nl’.
o Bij overnamen langer stuk tekst (tot 500 woorden) bronvermelding: ‘Bron: www.degroenegiraf.nl. De Groene Giraf stimuleert duurzaamheid in de kinderopvang.’
o Wilt u meer dan 500 woorden overnemen, neem dan vooraf en tijdig contact op met Ilse Vlaming van bureau plan D., via 06 41 848 766.

Logo de Groene Giraf
Bij het overnemen van informatie kunt u desgewenst gebruikmaken van een logo van de Groene Giraf. Klik met de rechtermuisknop op het logo van de Groene Giraf (voor web), en kies afbeelding opslaan. Heeft u een PNG-bestand nodig (voor print), neem dan contact op met Ilse Vlaming via 06 41 848 766.
NB. Het is niet toegestaan om de logo’s van de Groene Giraf te wijzigen, te bewerken, of onderdelen van het logo geïsoleerd te gebruiken.

Toevoegen de logo’s van de Groene Giraf – ook een met websitevermelding.

• Beeldmateriaal
Het is niet toegestaan om foto’s, illustraties, animaties, of audio- en videobestanden op de websites van de Groene Giraf over te nemen, te kopiëren, door te geven of anderszins te gebruiken. In uitzonderlijke gevallen is overname of hergebruik mogelijk: na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Groene Giraf én alleen mogelijk voor specifiek beeldmateriaal waarvan de Groene Giraf copyrights bezit. Heeft u interesse in beeldmateriaal, neem dan contact op met Ilse Vlaming via 06 41 848 766.