Ofwel: de SDG’s (Sustainable Development Goals).

Deze 17 werelddoelen streven samen naar:

 • een einde aan armoede, kansen ongelijkheid, onrecht en vijandigheid;
 • en bescherming van bevolkingsgroepen die het meest last hebben van de gevolgen van klimaatverandering.

Dat is de kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) die de 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben vastgesteld.

Dit zijn ze alle 17:

 1. Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede.
 2. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw.
 3. Gezondheidszorg voor iedereen.
 4. Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen.
 5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes.
 6. Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen.
 7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen.
 8. Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen.
 9. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie.
 10. Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen.
 11. Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam.
 12. Duurzame consumptie en productie.
 13. Aanpak klimaatverandering.
 14. Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën.
 15. Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit.
 16. Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen.
 17. Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken.

Wil je samen met je team of groep werken aan SDG’s?

Maak gebruik van de duurzaamheid tool van de Groene Giraf.

Daarmee kun je: