• Hip en happening

Duurzaam ondernemen is hip en zeker happening. Maar ook keihard nodig. Steeds meer ondernemers kiezen voor een strategie van duurzaamheid. En wel hierom:

  • Nu de wachtlijsten als sneeuw voor de zon zijn verdwenen, hebben ouders keuze te over. En zeg nou zelf, als je de keuze hebt tussen een duurzaam kindercentrum dat werkt in harmonie met de natuur, biologische maaltijden serveert en een plan heeft voor de toekomst of je kind brengen naar een ‘dertien in een dozijn kinderopvang’? Dan kies je toch voor de extra’s? Zeker omdat de uurprijzen niet veel van elkaar zullen verschillen.
  • De vraag van klanten om duurzaamheid, transparantie en verantwoordelijke bedrijfsvoering, neemt de laatste jaren sterk toe. Ook zijn steeds meer mensen zich bewust van de noodzaak om duurzamer om te gaan met grondstoffen, water, energie en afval. Niet voor niks neemt het marktaandeel van duurzame goederen zoals FSC-hout en EKO-voedingsmiddelen in Nederland al jaren toe. Consumenten willen zekerheid, helemaal als het om hun kind(je) gaat*.
  • Kinderen vormen een kwetsbare groep. Vanwege hun lage lichaamsgewicht, snelle stofwisseling en dunne huid zijn jonge kinderen veel kwetsbaarder voor schadelijke chemische (voedings)stoffen dan volwassenen. Daarnaast zijn al hun organen nog volop in ontwikkeling en hebben ze smallere luchtwegen en een kleinere longcapaciteit. Dit zorgt ervoor dat zij relatief gezien een veel grotere dosis schadelijke deeltjes binnenkrijgen dan volwassenen. Duurzame kinderopvang is gezonde kinderopvang, zonder stoffen die schadelijk zijn voor mens en milieu.
  • Dagelijks gaan honderdduizenden kinderen naar de kinderopvang. Pedagogisch medewerkers zijn voor veel kinderen belangrijke rolmodellen. Hoe zij omgaan met situaties, voeding, anderen, zichzelf, dieren en de leefomgeving is heel leerzaam voor kinderen. Kinderen leren door nabootsing en door eindeloos herhalen verinnerlijkt voorbeeld gedrag. Door duurzaam gedrag uit te dragen (hergebruik, zuinig zijn met spullen, afval scheiden, etc.) help je kinderen een goede start te maken.
  • Slim omgaan met schaarse en dure grondstoffen bespaart direct kosten. Denk aan grondstof- en energiebesparing, besparing van vervoerskosten en het terugdringen van afvalkosten.
  • Het De ervaring van andere ondernemers leert dat duurzaam ondernemen bijdraagt aan gemotiveerder personeel, een hogere arbeidsproductiviteit, lager ziekteverzuim, meer tevreden klanten, grotere loyaliteit van belangrijke stakeholders (klanten, medewerkers, financiers, leveranciers), innovatie, positieve publiciteit, lagere bedrijfskosten en meer omzet**.

* Onderzoek door de SWK-groep wees uit dat zes op de tien ouders van het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvanglocatie verwachten dat zij hun kind activiteiten aanbieden die hen leren over duurzaamheid en milieu.
** MVO Nederland

Ook toe aan een visie op duurzaamheid?

Doe mee met de Groene Giraf en maak beginnen gemakkelijk. De checklist geeft tientallen tips en adviezen. Zo zie je in een oogopslag waar jullie staan en waar nog uitdagingen liggen. De tips en duurzaamheid adviezen die de Groene Giraf geeft zijn gemakkelijk uit te voeren, kosten weinig tot geen investering en dragen altijd bij aan een schoner milieu en een gezondere leefomgeving voor kinderen.

Gegevens over de locatie


Na betaling van het inschrijfgeld van 89 euro (ex 21% btw) ontvang je een eigen toegangscode voor de online checklist, maakt jouw kinderopvang kans op een mooie prijs én zetten we jouw kinderopvang met een stip op de kaart!